ขอบคุณบ้าน

ขอบคุณบ้านที่น่าอยู่นะ ถึงแม้รถจะติดมากยังไง แต่พอกลับถึงบ้านแล้ว สบ๊าย สบาย ไม่มีคนเลยหน่ะ เป็นความสงบสุขจริง ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *