อย่าหนีความทุกข์

วันนี้รู้สึกเหงาจัง ปีก่อนเที่ยวเล่นกะเพื่อน ๆ มีความสุข แต่ก็รู้สึกชีวิตไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไร เลยปรับปรุงตัวใหม่ปีนี้ มีวินัยกับตัวเอง ฝึกตัวเองให้มีวินัยในการออกกำลังกาย แต่ก็รู้สึกเหงา เพราะไม่สนุก แต่โดยนิสัยส่วนตัวก็ไม่มีเพื่อนหน่ะนะ พึ่งมามีปีก่อน แต่ก็รู้สึกไม่ค่อยมีสาระกะชีวิตเท่าไหร่

พอดีได้ข้อคติธรรมของคริสเตียน กล่าวว่าลูกเอ๋ย จงอย่าหนีจากความทุกข์เลย เพราะสิ่งเหล่านั้นเป็นหนึ่งในบรรดาของขวัญซึ่งเราได้มอบไว้ด้วยความกรุณาจากเรา จงวางใจในเรา อย่ากลัวทุกข์เลย เพราะเราเป็นกำลังและเป็นบทเพลงของเจ้า

คนที่ทนการทดสอบเรื่อย ๆ ไป ก็มีความสุข และได้รับรางวัลจากพระเจ้า

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *