การมองโลกในแง่ดี

การเป็นคนมองโลกในแง่ดีเพียงวันเดียว ไม่เพียงพอที่จะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงใด ๆ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *